ČESKY / ENGLISH

Kinalisoft s.r.o.

Dovolte nám představit projekty, které jsme v minulosti úspěšně realizovali a které pro nás byly cenným zdrojem zkušeností.

MP DryTrace - Software pro inteligentní řízení procesu skladování elektronických součástek

MP DryTrace

Software pro inteligentní řízení procesu skladování elektronických součástek. Evidence součástek je realizována přes unikátní čárové kódy nosičů součástek a důmyslný systém lokací, které dávají operátorovi absolutní přehled o stavu a pozici materiálu na skladě. Software automaticky hlídá stav elektronických součástek citlivých na vlhkost, kde informuje operátora o zbývajícím čase nutného vysoušení před jejich osazením na desky plošných spojů.

Zadavatel MP Elektronik, www.mpelektronik.cz

MP DryCabinet - Monitorovací software pro online sledování vnitřních podmínek skříní pro uchovávání elektronických součástek

MP DryCabinet

Software využívaný pro monitorování podmínek skladování elektronických součástek. Software prezentuje aktuální podmínky ve skladových skříních a tím umožňuje pomocí příjemného uživatelského rozhraní dohlížet nad správností uchovávání elektronických součástek. Sledována je správná teplota, vlhkost a množství přístupů do skříně jednotlivými pracovníky, kteří se prokazují za pomoci RFID čipů.

Zadavatel MP Elektronik, www.mpelektronik.cz

Emerson

Analýza a design softwaru sloužícího pro správu úkolů v testovacích laboratořích společnosti Emerson. Součástí byla podrobná analýza problému, návrh řešení a design uživatelského rozhraní budoucí aplikace.

Zadavatel EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, s.r.o., www.emerson.com

CIBES LIFT AB - Vysoce kvalitní vertikální zdvihací plošiny s elegantním designem

LiftDesigner

Software sloužící pro designování zdvihacích plošin švédského výrobce CIBES. Nástroj je používán architekty budov, ale také slouží jako prostředek pro přesnou specifikaci objednávky odběratelem.

Zadavatel CIBES LIFT AB - Vysoce kvalitní vertikální zdvihací plošiny, www.cibeslift.se

Seřizovací přístroje, seřizování nástrojů, nastavení nástrojů, měření nástrojů, tool setter, tool presetter, toolsetter, toolpresetter, obrábění, kalibrace

BMD Tools 3.0

Seřizovací software, který analýzou obrazu v reálném čase získává charakteristiky obráběcích nástrojů CNC strojů. Tyto charakteristiky jsou dále vyhodnocovány a je tak možné určit různá omezení obrábění daným nástrojem, či jeho opotřebení.

Zadavatel BMD a.s. - seřizovací přístroje, www.bmd.cz

OWP Analyzer

Software pro stanovování výrobních norem a zkoumání efektivity výrobního procesu. Součástí software byla analýza videa zachycujícího výrobní proces a generování zjištěných výsledků ve formě grafů a tiskových sestav.

Zadavatel OWP Consulting

MYCenter 2

Jedná se o kompletně novou řadu softwarového produktu vycházející z řady CAD Conversion, kterou má do budoucna nahradit. Vylepšení spočívají v online editaci dat a rozšíření funkcionality tak, aby byly pokryty veškeré potřeby uživatele pro přípravu dat k procesu osazování komponent na desky plošných spojů.

Zadavatel MYCRONIC, www.mycronic.com

CAD Conversion 6

Vylepšený produkt CAD Conversion 5 o možnost zobrazování Gerber dat (RS274X, GenCAD) desek plošných spojů a jejich základní editaci.

Zadavatel MYCRONIC, www.mycronic.com

CAD Conversion 5

Software pro obsluhu osazovacích CNC automatů. Software obsahuje kompletní sadu nástrojů pro grafickou editaci desek (PCB) a jejich přípravu na osazení komponentami. Součástí jsou nástroje pro import dat z návrhového systému, vytváření komponent, pouzder a optimalizaci rychlosti osazování.

Zadavatel MYCRONIC, www.mycronic.com

HomeBrain

Software tvořící "mozek" inteligentních domů. Obsahuje funkčnost pro ovládání jednotlivých zařízení v domě nainstalovaných, dále slouží jako softwarové centrum domu a umožňuje tak použití běžných funkcí dostupných na PC (Skype, psaní mailů, stahování hudby, nákupy, ...) v daleko jednodušší a přehlednější podobě. Předpokládané dokončení projektu: léto 2013.

Společný projekt s firmou HIGH TECH PARK, a.s., www.homebrain.cz

Poslední novinky

Jsme distributory značky VICO

09.05.2017

Naše více než pětiletá zkušenost s telecentrickými objektivy VICO, kdy jsme se mohli v desítkách projektů ubezpečit o skvělých parametrech těchto objektivů, nás dovedla až k rozhodnutí stát se distributorem značky pro...

[více]

Přidej se k nám!

31.03.2017

Naše společnost se neustále rozvíjí a s tím roste i množství zakázek a závazků, které musíme plnit. Proto neustále hledáme nové zaměstnance, kteří hledají výzvy v podobě...

[více]

Již 10 let s Vámi!

28.03.2016

Společnost Kinalisoft dnes oslavila své 10leté výročí. Jsme hrdi na to, co jsme za dobu naší existence dokázali a vážíme si všech zákazníků, kteří nám v počátcích naší existence projevili důvěru. Dnes jsme stabilní společností s...

[více]

Media & ocenění

20.11.2015 / 1. místo na veletrhu Productronica 2015

Náš produkt pro přípravu dat a řízení produkce v procesu osazování SMD součástek na desky plošných spojů MYCenter 3.2 byl oceněn na mnichovském veletrhu Productronica 2015 prvním místem v soutěži Global Technology Award 2015.

10.6. / 1. místo v Šangaji!

Náš produkt MYCenter se na mezinárodním veletrhu v Šangaji umístil na 1. místě v soutěžní kategorii "Software-Production Management". 1. místo na mezinárodním veletrhu je velkým oceněním naší práce!

10.9.2012 / Nominace do WSA Mobile content jako kandidát za ČR

Náš produkt HomeBrain byl vybrán jako národní zástupce do soutěže New Media award!

21.4.2016 / Rozhovor pro Český rozhlas

Český rozhlas se zajímal o naši inovativní technologii na rozpoznávání lidí podle chůze. Vznikl z toho zajímavý rozhovor, který se vysílal 21.4.2016. Rozhovor je zpětně dostupný v archivu zde.

15.4.2016 / Článek na portálu Zprávy z VUT

Portál Zprávy z VUT požádal vedení společnosti o rozhovor na téma "úspěšní absolventi VUT a jejich inovativní firmy". Z rozhovoru vznikl velice zajimavý článek.

14.3.2016 / Článek v časopise MM Průmyslové spektrum

V čísle 03/16 časopisu byl uveřejněn článek o přínosech počítačového vidění v oblasti automatizace a iniciativy Průmysl 4.0: "Průmysl 4.0: Počítačové vidění a jeho použití ve strojírenství".

19.5.2014 / Článek v časopise Konstrukce

V tištěné i internetové verzi časopisu byla uveřejněna naše úvaha na téma "Jak může technologie počítačového vidění pomoci českému strojírenství uspět v konkurenčním světě".

13.8.2014 / Článek v časopise ELEKTRO

V tištěné i internetové verzi časopisu byl uveřejněn náš článek na téma "Výhody počítačového vidění nejsou zatím plně využívány".

9.2.2015 / Článek v časopise Dotyk

V čísle 06/15 časopisu byl uveřejněn článek o naší společnosti s názvem "Učí počítače vidět".

20.4.2015 / Článek v časopise Profit

V čísle 04/15 časopisu byl uveřejněn článek o naší společnosti s názvem "Počítače nahradí oči".

4.12.2015 / Článek v internetovém magazínu 3d-tisk.cz

Internetový magazín 3d-tsk.cz si všiml našeho úspěšného produktu 3DWires opti control system ve svém internetovém článku "Počítačové vidění zkvalitňuje výrobu českých strun pro 3D tisk".

2.2.2016 / Článek v časopise Automa

V čísle 01/16 časopisu byl uveřejněn článek o projektu realizovaném pro společnost Metrie spol. s r.o. s názvem "Jak co nejpřesněji změřit skládací metry?".