ČESKY / ENGLISH

Kinalisoft s.r.o.

Počítače vidí víc než oči...

BMD Tools 3.0

Seřizovací software, který analýzou obrazu v reálném čase získává charakteristiky obráběcích nástrojů.

TPSys

Oprimalizace detekce poškozených součástek před jejich osazením na desky plošných spojů.

3DWires opti control system

Kontrolní zařízení pro kontinuální kontrolu výrobků vyráběných tažením materiálu.

FoldingRuler opti control system

Kontrolní zařízení pro automatizaci procesu ověřování deklarované délky skládacích metrů.

FindWalker

Nástroj pro unikátní rozpoznávání a identifikaci lidí optickou "nekontaktní" metodou.

Jak ušetřit – případové studie

Příklad 1 – Automatizací k úsporám

Významným zdrojem úspor může být v každé firmě aplikování automatizace procesů do různých fází výroby a provozu. Asi nejpříhodnějším místem pro automatizaci je výstupní kontrola. Je to totiž činnost, kterou je nutné provádět precizně, a tím se stává poměrně časově náročnou a náchylnou k chybám. Navíc je nutné zajistit, že se na kontrolovaný výrobek nahlíží neustále stejným "metrem", a to může být dosti komplikované obzvláště ve vícesměnných provozech, kde danou činnost provádí několik různých kontrolorů.

Pro ukázku rychlosti návratnosti investice do této oblasti může posloužit naše reference, kdy jsme zaváděli automatizaci výstupní kontroly ve společnosti Metrie spol. s r.o., což je přední světový výrobce skládacích metrů. Výchozím stavem ve společnosti byl dvousměnný provoz s jedním kontrolorem na každou směnu. Hrubá mzda kontrolora činila 20 000,- Kč měsíčně a kontrolor byl schopen zkontrolovat jeden skládací metr ručně za 1,5 minuty. S tímto časem byl kontrolor schopen zkontrolovat maximálně 250 těchto metrů za směnu. Námi dodané kontrolní zařízení plně automatizovalo proces kontroly skládacího metru. Automatizace třikrát zkrátila čas potřebný na kontrolu jednoho výrobku, čímž odvrátila nutnost náboru dalších dvou zaměstnanců do obou směn ve výrobě pro dosažení stejné kapacity lidskou silou. Automatizace kontroly tak přinesla měsíční úsporu ve výši 107 200,- Kč, čímž se zákazníkovi vrátila investice za méně než 5 měsíců! Nemluvě o snížení chybovosti, což samozřejmě znamená další úsporu.

Příklad 2 – Roční návratnost investice

Výrobní společnost používá technika pro kontrolu kvality produktů na lince. Technikův plat činí 15 000,- hrubého měsíčně. Za směnu je schopen zkontrolovat kvalitu 1440 produktů. Statisticky si firma spočítala, že 1 % poškozených produktů touto kontrolou proklouzne, což společnost stojí 100 000,- měsíčně.

Při nasazení technologie počítačového vidění společnost může technika přesunout na jinou pracovní pozici, čímž ušetří 15 000,- měsíčně, rychlost linky lze pak zvýšit 5x, takže nyní je linka schopna zpracovat za směnu 7200 produktů. Procento produktů, které proklouznou kontrole kvality, se sníží 10x na 0,1 %. Celkově tedy společnost zvýší 5x produktivitu a ušetří ročně 1.323.000,-, což představuje částku, do které se vejde realizace prakticky jakéhokoliv řešení využívajícího počítačové vidění. Pro takovéhoto zákazníka jsme tedy schopni zaručit roční návratnost investice!

Příklad 3 – Obráběcí centra o 15 % produktivnější

Obráběcí centra, která se ve strojírenství využívají k opracovávání materiálu (= výrobě) jsou velice drahá zařízení. K opracovávání se používají obráběcí nástroje, které se musejí před každou výrobou kalibrovat (= zanést úbytky nástroje z předchozí produkce do produkce následující). Běžnou praxí je, že toto se provádí přímo na obráběcích centrech, která stojí milióny Kč a tudíž je čas těchto strojů pro zákazníka velice drahý. Proto jsme využili naše znalosti v oblasti počítačového vidění a ve spolupráci s našimi partnery vytvořili seřizovací přístroj, který umožňuje tato měření provádět mimo obráběcí centrum, a tím zvýšit efektivitu výroby centra. Produktivitu jsme tak schopni zvýšit o 15%, což při cenách obráběcích center opět znamená návratnost do jednoho roku.

Jak vidíte, je počítačové vidění velice efektivní nástroj, který umožňuje se na problémy podívat z jiného úhlu, a umožnit tak zvýšení produktivity. Aplikací této technologie v oblastech vyžadujících velké náklady na pořízení výrobních zařízení nebo na lidské zdroje lze přinést velkou úsporu.

Nechte nás proto i Vy zdarma vyhodnotit možnosti úspor ve Vaší oblasti podnikání.

Poslední novinky

Jsme distributory značky VICO

09.05.2017

Naše více než pětiletá zkušenost s telecentrickými objektivy VICO, kdy jsme se mohli v desítkách projektů ubezpečit o skvělých parametrech těchto objektivů, nás dovedla až k rozhodnutí stát se distributorem značky pro...

[více]

Přidej se k nám!

31.03.2017

Naše společnost se neustále rozvíjí a s tím roste i množství zakázek a závazků, které musíme plnit. Proto neustále hledáme nové zaměstnance, kteří hledají výzvy v podobě...

[více]

Již 10 let s Vámi!

28.03.2016

Společnost Kinalisoft dnes oslavila své 10leté výročí. Jsme hrdi na to, co jsme za dobu naší existence dokázali a vážíme si všech zákazníků, kteří nám v počátcích naší existence projevili důvěru. Dnes jsme stabilní společností s...

[více]

Media & ocenění

20.11.2015 / 1. místo na veletrhu Productronica 2015

Náš produkt pro přípravu dat a řízení produkce v procesu osazování SMD součástek na desky plošných spojů MYCenter 3.2 byl oceněn na mnichovském veletrhu Productronica 2015 prvním místem v soutěži Global Technology Award 2015.

10.6. / 1. místo v Šangaji!

Náš produkt MYCenter se na mezinárodním veletrhu v Šangaji umístil na 1. místě v soutěžní kategorii "Software-Production Management". 1. místo na mezinárodním veletrhu je velkým oceněním naší práce!

10.9.2012 / Nominace do WSA Mobile content jako kandidát za ČR

Náš produkt HomeBrain byl vybrán jako národní zástupce do soutěže New Media award!

21.4.2016 / Rozhovor pro Český rozhlas

Český rozhlas se zajímal o naši inovativní technologii na rozpoznávání lidí podle chůze. Vznikl z toho zajímavý rozhovor, který se vysílal 21.4.2016. Rozhovor je zpětně dostupný v archivu zde.

15.4.2016 / Článek na portálu Zprávy z VUT

Portál Zprávy z VUT požádal vedení společnosti o rozhovor na téma "úspěšní absolventi VUT a jejich inovativní firmy". Z rozhovoru vznikl velice zajimavý článek.

14.3.2016 / Článek v časopise MM Průmyslové spektrum

V čísle 03/16 časopisu byl uveřejněn článek o přínosech počítačového vidění v oblasti automatizace a iniciativy Průmysl 4.0: "Průmysl 4.0: Počítačové vidění a jeho použití ve strojírenství".

19.5.2014 / Článek v časopise Konstrukce

V tištěné i internetové verzi časopisu byla uveřejněna naše úvaha na téma "Jak může technologie počítačového vidění pomoci českému strojírenství uspět v konkurenčním světě".

13.8.2014 / Článek v časopise ELEKTRO

V tištěné i internetové verzi časopisu byl uveřejněn náš článek na téma "Výhody počítačového vidění nejsou zatím plně využívány".

9.2.2015 / Článek v časopise Dotyk

V čísle 06/15 časopisu byl uveřejněn článek o naší společnosti s názvem "Učí počítače vidět".

20.4.2015 / Článek v časopise Profit

V čísle 04/15 časopisu byl uveřejněn článek o naší společnosti s názvem "Počítače nahradí oči".

4.12.2015 / Článek v internetovém magazínu 3d-tisk.cz

Internetový magazín 3d-tsk.cz si všiml našeho úspěšného produktu 3DWires opti control system ve svém internetovém článku "Počítačové vidění zkvalitňuje výrobu českých strun pro 3D tisk".

2.2.2016 / Článek v časopise Automa

V čísle 01/16 časopisu byl uveřejněn článek o projektu realizovaném pro společnost Metrie spol. s r.o. s názvem "Jak co nejpřesněji změřit skládací metry?".