ČESKY / ENGLISH

Kinalisoft s.r.o.

Počítače vidí víc než oči...
Výroba délkových měřidel - FoldingRuler opti control system

Výroba délkových měřidel - FoldingRuler opti control system

Kontrolní zařízení pro automatizaci ověřování deklarované délky skládacích metrů.

Kontrolní zařízení je navrženo jako jednoúčelový stroj umožňující po ručním založení skládacího metru jeho kompletní analýzu a kontrolu veškerých rozměrů uložených výrobci délkových měřidel zákonem. Projekt obnášel komunikaci s ČMI (Český meteorologický institut) z důvodu zvolení správného způsobu kontroly a přesnosti. Výsledný produkt je schopen automaticky kontrolovat skládací metry s přesností větší než 0,025mm a rychlostí vyšší než 30s.

Plastařství, hutnictví – 3DWires opti control system

Plastařství, hutnictví – 3DWires opti control system

Zařízení pro kontinuální měření produktů vyráběných tažením materiálu.

Při návrhu zařízení byl kladen důraz na to, aby byl vytvořen všestranný nástroj schopný nasazení na kontrolu produktů vyráběných tažením materiálu. Díky důmyslnému systému průchodu materiálu zařízením je možné bez větších úprav docílit kontroly tiskové struny pro 3D tiskárny, za studena taženého drátu, trubek nebo plastových svařovacích drátů různých profilů.
Technické parametry kontrolního zařízení:

  • Vysoká spolehlivost pro různé profily taženého materiálu (kruh, elipsa, trojúhelník)
  • Odolnost proti rozličnosti kontrolovaného materiálu (např. průhledný materiál)
  • Permanentní kontrola až do rychlosti toku materiálu 8,5m/s
  • Kontrola produktů až do rozměrů 160mm
  • Měření přesnosti ovality výrobků kruhového profilu
  • Přesnost měření 0,1-0,002mm
Elektrotechnika - TPSys

Elektrotechnika - TPSys

Vylepšení účinnosti detekce poškozených součástek před jejich osazením na desky plošných spojů. Nedokonalou detekcí špatného úchopu součástek osazovací hlavou docházelo k jejich špatnému umístění na desku plošných spojů, což vedlo k špatně či plně nefunkční desce. Takováto deska musela následně projít speciálními úpravami, které znamenaly pro zákazníky další výrobní náklady. Také v nadměrné míře docházelo k vyhodnocení správných součástek jako defektních. Vylepšením rozpoznávacích algoritmů výrobce se nám podařilo výskyt zmiňovaných problémů snížit o více jak 200 %.

Seřizovací přístroje, seřizování nástrojů, nastavení nástrojů, měření nástrojů, tool setter, tool presetter, toolsetter, toolpresetter, obrábění, kalibrace

Strojírenství - BMD Tools (flash prezentace)

Seřizovací software, který analýzou obrazu v reálném čase získává charakteristiky obráběcích nástrojů.

Nutnost vytvoření takovéhoto nástroje je odvozena od vysoké ceny výrobního času obráběcích center ve strojírenství. Pořízení těchto center je velice nákladné. Pro správnost jejich práce je nutné před každou výrobou kalibrovat obráběcí nástroje, které obráběcí centrum používá pro práci, a to z důvodu kompenzace úbytků nástroje z předchozí produkce v programu pro produkt následující. Možnost dělat takovéto kalibrace mimo obráběcí centrum znamená vysoké zvýšení produktivity centra (cca 15 %), jelikož centrum přináší zákazníkovi zisk jen během produkce, nikoliv během přípravných prací.

Kriminalistika, bezpečnost – Vývoj spolehlivého algoritmu pro jedinečnou optickou identifikaci lidí

Kriminalistika, bezpečnost – Vývoj spolehlivého algoritmu pro jedinečnou optickou identifikaci lidí

Tento výzkumný projekt má za úkol jedinečnou identifikaci lidí na základě jejich gest a způsobu pohybu. Do projektu bylo zapojeno hned několik českých univerzit a je obrazem našich inovativních aktivit na poli aplikace počítačového vidění a vývoje software.

Poslední novinky

Jsme distributory značky VICO

09.05.2017

Naše více než pětiletá zkušenost s telecentrickými objektivy VICO, kdy jsme se mohli v desítkách projektů ubezpečit o skvělých parametrech těchto objektivů, nás dovedla až k rozhodnutí stát se distributorem značky pro...

[více]

Přidej se k nám!

31.03.2017

Naše společnost se neustále rozvíjí a s tím roste i množství zakázek a závazků, které musíme plnit. Proto neustále hledáme nové zaměstnance, kteří hledají výzvy v podobě...

[více]

Již 10 let s Vámi!

28.03.2016

Společnost Kinalisoft dnes oslavila své 10leté výročí. Jsme hrdi na to, co jsme za dobu naší existence dokázali a vážíme si všech zákazníků, kteří nám v počátcích naší existence projevili důvěru. Dnes jsme stabilní společností s...

[více]

Media & ocenění

20.11.2015 / 1. místo na veletrhu Productronica 2015

Náš produkt pro přípravu dat a řízení produkce v procesu osazování SMD součástek na desky plošných spojů MYCenter 3.2 byl oceněn na mnichovském veletrhu Productronica 2015 prvním místem v soutěži Global Technology Award 2015.

10.6. / 1. místo v Šangaji!

Náš produkt MYCenter se na mezinárodním veletrhu v Šangaji umístil na 1. místě v soutěžní kategorii "Software-Production Management". 1. místo na mezinárodním veletrhu je velkým oceněním naší práce!

10.9.2012 / Nominace do WSA Mobile content jako kandidát za ČR

Náš produkt HomeBrain byl vybrán jako národní zástupce do soutěže New Media award!

21.4.2016 / Rozhovor pro Český rozhlas

Český rozhlas se zajímal o naši inovativní technologii na rozpoznávání lidí podle chůze. Vznikl z toho zajímavý rozhovor, který se vysílal 21.4.2016. Rozhovor je zpětně dostupný v archivu zde.

15.4.2016 / Článek na portálu Zprávy z VUT

Portál Zprávy z VUT požádal vedení společnosti o rozhovor na téma "úspěšní absolventi VUT a jejich inovativní firmy". Z rozhovoru vznikl velice zajimavý článek.

14.3.2016 / Článek v časopise MM Průmyslové spektrum

V čísle 03/16 časopisu byl uveřejněn článek o přínosech počítačového vidění v oblasti automatizace a iniciativy Průmysl 4.0: "Průmysl 4.0: Počítačové vidění a jeho použití ve strojírenství".

19.5.2014 / Článek v časopise Konstrukce

V tištěné i internetové verzi časopisu byla uveřejněna naše úvaha na téma "Jak může technologie počítačového vidění pomoci českému strojírenství uspět v konkurenčním světě".

13.8.2014 / Článek v časopise ELEKTRO

V tištěné i internetové verzi časopisu byl uveřejněn náš článek na téma "Výhody počítačového vidění nejsou zatím plně využívány".

9.2.2015 / Článek v časopise Dotyk

V čísle 06/15 časopisu byl uveřejněn článek o naší společnosti s názvem "Učí počítače vidět".

20.4.2015 / Článek v časopise Profit

V čísle 04/15 časopisu byl uveřejněn článek o naší společnosti s názvem "Počítače nahradí oči".

4.12.2015 / Článek v internetovém magazínu 3d-tisk.cz

Internetový magazín 3d-tsk.cz si všiml našeho úspěšného produktu 3DWires opti control system ve svém internetovém článku "Počítačové vidění zkvalitňuje výrobu českých strun pro 3D tisk".

2.2.2016 / Článek v časopise Automa

V čísle 01/16 časopisu byl uveřejněn článek o projektu realizovaném pro společnost Metrie spol. s r.o. s názvem "Jak co nejpřesněji změřit skládací metry?".