ČESKY / ENGLISH

Kinalisoft s.r.o.

Dovolte nám představit projekty, které jsme v minulosti úspěšně realizovali a které pro nás byly cenným zdrojem zkušeností.

Emerson

Analýza a design softwaru sloužícího pro správu úkolů v testovacích laboratořích společnosti Emerson. Součástí byla podrobná analýza problému, návrh řešení a design uživatelského rozhraní budoucí aplikace.

Zadavatel EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, s.r.o., www.emerson.com

CIBES LIFT AB - Vysoce kvalitní vertikální zdvihací plošiny s elegantním designem

LiftDesigner

software sloužící pro designování zdvihacích plošin švédského výrobce CIBES. Nástroj je používán architekty budov, ale také slouží jako prostředek pro přesnou specifikaci objednávky odběratelem.

Zadavatel CIBES LIFT AB - Vysoce kvalitní vertikální zdvihací plošiny, www.cibeslift.se

Seřizovací přístroje, seřizování nástrojů, nastavení nástrojů, měření nástrojů, tool setter, tool presetter, toolsetter, toolpresetter, obrábění, kalibrace

BMD Tools 3.0

seřizovací software, který analýzou obrazu v reálném čase získává charakteristiky obráběcích nástrojů CNC strojů. Tyto charakteristiky jsou dále vyhodnocovány a je tak možné určit různá omezení obrábění daným nástrojem, či jeho opotřebení.

Zadavatel BMD a.s. - seřizovací přístroje, www.bmd.cz

OWP Analyzer

Software pro stanovování výrobních norem a zkoumání efektivity výrobního procesu. Součástí software byla analýza videa zachycujícího výrobní proces a generování zjištěných výsledků ve formě grafů a tiskových sestav.

Zadavatel OWP Consulting

MYCenter 2

Jedná se o kompletně novou řadu softwarového produktu vycházející z řady CAD Conversion, kterou má do budoucna nahradit. Vylepšení spočívají v online editaci dat a rozšíření funkcionality tak, aby byly pokryty veškeré potřeby uživatele pro přípravu dat k procesu osazování komponent na desky plošných spojů.

Zadavatel MYCRONIC, www.mycronic.com

CAD Conversion 6

Vylepšený produkt CAD Conversion 5 o možnost zobrazování Gerber dat (RS274X, GenCAD) desek plošných spojů a jejich základní editaci.

Zadavatel MYCRONIC, www.mycronic.com

CAD Conversion 5

Software pro obsluhu osazovacích CNC automatů. Software obsahuje kompletní sadu nástrojů pro grafickou editaci desek (PCB) a jejich přípravu na osazení komponentami. Součástí jsou nástroje pro import dat z návrhového systému, vytváření komponent, pouzder a optimalizaci rychlosti osazování.

Zadavatel MYCRONIC, www.mycronic.com

HomeBrain

Software tvořící "mozek" inteligentních domů. Obsahuje funkčnost pro ovládání jednotlivých zařízení v domě nainstalovaných, dále slouží jako softwarové centrum domu a umožňuje tak použití běžných funkcí dostupných na PC (Skype, psaní mailů, stahování hudby, nákupy, ...) v daleko jednodušší a přehlednější podobě. Předpokládané dokončení projektu: léto 2013.

Společný projekt s firmou HIGH TECH PARK, a.s., www.homebrain.cz

Poslední novinky

Supermoderní technologie

25.08.2015

Kinalisoft se intenzitou spolupráce zařadil mezi klíčové dodavatele společnosti MYCRONIC v oblasti vývoje software a aplikace technologie počítačového vidění v oblasti SMT and PG. Co tyto tajemné zkratky znamenají poodkrývá toto...

[více]

Kinalisoft v časopise Profit 04/15

23.04.2015

Časopis Profit v čísle 04/15 uveřejnil velký článek o naší společnosti. Článek opět o trochu více poodkrývá pozadí našich začátků a nechybí zde (již tradičně) pozitivní zmínka o JIC. Prostor dostala i technologie počítačového...

[více]

Pracujeme v novém

20.04.2015

Kinalisoft se před pár dny přestěhoval do nových kanceláří. Rosteme, inovujeme, a tak jsme potřebovali nové prostory. Zůstáváme ve stejné budově, ale zabrali jsme v ní celé třetí patro. Najali jsme si architekty a nechali je...

[více]

Media & ocenění

10.6. / Cena

Náš produkt MYCenter se na mezinárodním veletrhu v Šangaji umístil na 1. místě v soutěžní kategorii "Software-Production Management". 1. místo na mezinárodním veletrhu je velkým oceněním naší práce!

10.9.2012 / Nominace do WSA Mobile content jako kandidát za ČR

Náš produkt HomeBrain byl vybrán jako národní zástupce do soutěže New Media award!

19.5.2014 / Článek v časopise Konstrukce

V tištěné i internetové verzi časopisu byla uveřejněna naše úvaha na téma "Jak může technologie počítačového vidění pomoci českému strojírenství uspět v konkurenčním světě".

13.8.2014 / Článek v časopise ELEKTRO

V tištěné i internetové verzi časopisu byl uveřejněn náš článek na téma "Výhody počítačového vidění nejsou zatím plně využívány".

9.2.2015 / Článek v časopise Dotyk

V čísle 06/15 časopisu byl uveřejněn článek o naší společnosti s názvem "Učí počítače vidět".

20.4.2015 / Článek v časopise Profit

V čísle 04/15 časopisu byl uveřejněn článek o naší společnosti s názvem "Počítače nahradí oči".